Arbeidsmiljølova
Det er ei norsk lov om arbeidsmiljø og arbeidarvern. Denne regulerer mellom anna helse, miljø og sikkerheit i arbeidslivet, arbeidstidsreglane og oppseiingar.

external image img650x367.jpg